• Úpravy terénu
  • Výkopy pro kabelové rozvody
  • Výkopy bazénů, jímek atd.
  • Manipulace se sypkými materiály
  • Demolice

Provádíme rozhrnování, přemisťování a nakládání zeminy a materiálů. Úpravy terénu a bagrování v šířkách 30, 60 a 120 cm do hloubky kolem 6,5 m. Také provádíme veškeré zemní bourací práce. Pro nakládání materiálů a zařízení uložených na paletách používáme paletové vidle.

 

JCB 3CX

Hloubka výkopu: 6,5 m
Šířka výkopů: 30, 60, 80 cm
  Cena od 600 Kč/hod

 


JCB 2CX

Hloubka výkopu: 3,5 m
Šířka výkopů: 30, 60 cm
Výkop veškerých inženýrských sítí, vody, plynu i kanalizace. Rozhrnování, přemisťování a nakládání materiálu.
Úpravy terénů, bagrování.
  Cena od 450 Kč/hod

 

 

 

JCB   JCB   JCB   JCB-3CX